Dan sesungguhnya Kami telah mudahkan Al Qur`an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran ( QS. Al Qomar : 17 )
Pembelajaran Al Quran Al Karim